Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Novi Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Avenija Dubrovnik 12
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1982
  • m2 GBP 3.700,00
  • Katnost P+4

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku nepravilnih pukotina na zidovima i stropovima. Popucale zidne keramičke pločica u sanitarnom čvoru.Oštećen spušteni strop od Amstrong ploča. Vidljiva oštećenja na uličnom pročelju od fasadne opeke uz dilataciju.