Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Dubrava

  •  Nije pregledano
  • Adresa Avenija Dubrava 49
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1978
  • m2 GBP 4.000,00
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Oštećenja vidljiva u obliku pukotina na zidovima i stropovima.