Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladih

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja hrvatske mladeži 42
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1951
  • m2 GBP 26,00
  • Katnost P

Opis štete

manja oštećenja vanjskih zidova

Opaska

U2 uporabljivo s preporukom