Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladih

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja hrvatske mladeži 38
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1951
  • m2 GBP 299,00
  • Katnost P

Opis štete

manja oštećenja

Opaska

U2 uporabljivo s preporukom