Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladih

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja hrvatske mladeži 19
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1951
  • m2 GBP 872,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Odvojen nosivi potporni kameni zid od parkinga prema terasi restorana uz stepenice, manja puknuća između stropova i nosivih zidova velike sale restorana, te manja puknuća male sale

Opaska

U2 uporabljivo s preporukom