Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, Hostel Grad mladih

  •  Neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja hrvatske mladeži 13
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1951
  • m2 GBP 149,00
  • Katnost P

Opis štete

kritično - krovište, odvojeni nosivi zidovi, prijeti opasnost da se sruši krovište

Opaska

N2 zbog oštećenja