Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Centar za kulturu i informacije Maksimir

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    15.04.2020.
  • Adresa Ulica Lavoslava Švarca 18
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 443,50
  • Katnost P+1

Opis štete

Upravna zgrada je starijeg datuma izgradnje (1950-ih g.) i u njoj su vidljiva brojna oštećenja.Riječ je o puno pukotina na zidovima, stropovima, podovima i dr. - ne možemo reći je li oštećena statika.

Opaska

N1 Potreban detaljni pregled.