Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stanovi, poslovni prostori, garaže u vlasništvu ZGH u naselju Novi Jelkovec

  •  Uporabljivo
  • Adresa Novi Jelkovec
  • Naselje Sesvete
  • m2 GBP 200.000,00

Opis štete

Pukotine na žbuci u manjem broju stanova, dignute pločice na nekoliko terasa, pojedinačna manja oštećenja stolarije.

Opaska

Prijave šteta se rade po pojedinačnim prijavama najmoprimaca i korisnika