Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Bazen Svetice

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica Divka Budaka 21
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2017
  • m2 GBP 10.000,00

Opis štete

Objekt nema vidljiva oštećenja

Opaska

Napukle pločice, manje pukotine na žbuci, nije uočena šteta na bazenskoj tehnici. Otklanjanje će se vršiti u okviru pripreme za otvaranje bazena.