Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Veletržnica i hladnjača

  •  Uporabljivo
  • Adresa Slavonska avenija 7
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1957
  • m2 GBP 500,00
  • Katnost P

Opis štete

Napuknuće zidova stare upravne zgrade