Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tržnica Trnje

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trnjanska cesta 33A
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1960
  • m2 GBP 251,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Napuknuće zidova u prizemlju i na katu na objektu Odjela održavanja