Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Zemljakova ulica 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1973
  • m2 GBP 49,48
  • Katnost 4

Opis štete

Pukotine i opadanje žbuke

Opaska

Građevina prijavljena za pregled nakon potresa