Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks bivše vojne bolnice

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vlaška ulica 87
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 11.957,00

Opis štete

Urušen zid na dvorišnom objektu.

Opaska

Prijava štete od zaštitarske službe