Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Uporabljivo
  • Adresa Vlaška ulica 25
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1865
  • m2 GBP 52,02
  • Katnost prizemlje

Opis štete

Šteta na zidovima.