Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vitezićeva ulica 57
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1980
  • m2 GBP 481,02
  • Katnost Samostojeći objekt

Opis štete

Napuknuća zidova, pukotine između zidova i stropova.