Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Višnjevac 9
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1954
  • m2 GBP 36,60
  • Katnost 1

Opis štete

Pukotine na zidovima i opadanje žbuke