Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Centar za likovni odgoj grada Zagreba/Memorijalna zbirka Jozo Kljaković

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    03.04.2020.
  • Adresa Rokov perivoj 4
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 520,00

Opis štete

Na oba dimnjaka je pukao pokrov dimnjaka i rasuo se na ulaz. Popucani su zidovi na spojevima. Razbila se skulptura – Inventarna oznaka 073, Skulptura Bijeg u Egipat – Robert Frangeš Mihanović.