Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Viktora Kovačića 16
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1974
  • m2 GBP 65,79
  • Katnost 7

Opis štete

Pukotine i opadanje žbuke