Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Pavla Hatza 23/5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1910
  • m2 GBP 367,65
  • Katnost cijeli objekt

Opis štete

Oštećenja na zidovima, stropovima, keramika popucala.