Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Neuporabljivo
  • Adresa Ulica Nikole Tomašića 12
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 246,00
  • Katnost 1

Opaska

Nemamo povratnu informaciju od korisnika o šteti