Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Nikole Tesle 13
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1880
  • m2 GBP 83,78
  • Katnost prizemlje

Opaska

Nemamo povratnu informaciju od korisnika o šteti