Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Ladislava Šabana 26
  • Naselje Sesvete
  • Godina gradnje 2009
  • m2 GBP 73,27
  • Katnost 1

Opis štete

Pukotine kod ulaznih vrata

Opaska

Vlasnik stana je Zagrebački holding d.o.o.