Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 34
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1957
  • m2 GBP 35,21
  • Katnost prizemlje

Opis štete

Dijagonalne pukotine te pomak fasadne stolarije i time oštećenje iste