Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica kralja Držislava 4
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1992
  • m2 GBP 72,00
  • Katnost prizemlje