Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica kneza Mislava 13
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1917
  • m2 GBP 79,88
  • Katnost prizemlje