Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Ive Paraća 5
  • Naselje Sesvete
  • Godina gradnje 2009
  • m2 GBP 104,69
  • Katnost 1

Opis štete

Pukotine i opadanje žbuke

Opaska

Vlasnik stana je Zagrebački holding d.o.o.