Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Crvenog križa 24
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1955
  • m2 GBP 40,23
  • Katnost 4

Opis štete

Dijagonalne pukotine