Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zgrada

  •  Nije pregledano
  • Adresa Svetojanska ulica 2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1941
  • m2 GBP 0,00