Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Slavujevac 5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1924
  • m2 GBP 153,05
  • Katnost 1

Opis štete

Pukotine i opadanje žbuke