Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Rimski put 50
  • Naselje Sesvete
  • Godina gradnje 2009
  • m2 GBP 98,29
  • Katnost 2

Opis štete

Pukotine i opadanje žbuke