Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Rimski put 50
  • Naselje Sesvete
  • Godina gradnje 2009
  • m2 GBP 60,86
  • Katnost 3

Opis štete

Pukotine na zidovima te opadanje žbuke, pukotine kod električne instalacije i instalacije plina

Opaska

Opadanje betonskih dijelova građevine