Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks-Kino Europa

  •  Nije pregledano
  • Adresa Prolaz sestara Baković 00
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 1.376,00

Opis štete

Urušen dimnjak.