Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    04.04.2020.
  • Adresa Jukićeva ulica-Pierottijeva ulica 11
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 4.148,00

Opis štete

Oštećenja na zidovima, stropovima i hodnicima

Opaska

Urušen sjeverni zabatni zid, oštećena krovišta i dimnjaci