Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Adresa Jukićeva ulica 12
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.106,86
  • Katnost višekatna

Opis štete

Oštećenja na zidovima, storpovima i hodnicima

Opaska

Urušen dimnjak na zgradi i oštećeno krovište.