Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ilica 54/DV
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1885
  • m2 GBP 33,20
  • Katnost 1

Opis štete

Puknuća na zidovima, otpala žbuka.