Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    10.04.2020.
  • Adresa Ilica 5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1830
  • m2 GBP 108,16
  • Katnost 2

Opis štete

U više prostorija oštećena stropna konstrukcija, kose pukotine na nekoliko zidova, popucale keramičke pločice