Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ilica 227
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 49,50
  • Katnost 1