Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Gajeva ulica 2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1929
  • m2 GBP 79,79
  • Katnost 2

Opis štete

Oštećenja na terasi, popucali zidovi, otpala žbuka.

Opaska

Na terasi od prostora, ostatci urušene cigle i crijepa s krova zgrade