Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    09.04.2020.
  • Adresa Đorđićeva ulica 8
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1889
  • m2 GBP 147,00
  • Katnost 2

Opis štete

Velika puknuća na zidovima, stropovima, otpala žbuka.

Opaska

Na zgradi urušen dimnjak, oštećeno krovište, isključen plin