Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Dubrava 49
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 9,89
  • Katnost 1

Opis štete

Puknuća zidova, otpala žbuka.

Opaska

Nema opskrbe grijanja u cijeloj zgradi