Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Dubrava 238
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 98,47
  • Katnost polukat