Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Uporabljivo
  • Adresa Draškovićeva ulica 27
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1920
  • m2 GBP 83,35
  • Katnost 1

Opis štete

Puknuća zidova, otpala žbuka.