Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trg Dražena Petrovića 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • Katnost P+1

Opis štete

Nema štete.