Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Skijaške žičare i tereni Sljeme

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.09.2020.
  • Adresa Sljemenska cesta 80
  • Naselje Gornja Bistra
  • Godina gradnje 1985
  • m2 GBP 188.351,92
  • Katnost P

Opis štete

Povećanje pukotina na garaži trosjeda, oštećenja na upravnoj zgradi (gornja postaja stare žičare Jednosjed), manje pukotine na fasadi pumpne stanice i unutrašnjim zidovima restorana Jezero, te manje pukotine na zidovima u strojarnici žičare Trosjed. Oštećenja nastala na stjenci Jezera (umjetna akumulacija za zasniježenje)

Opaska

Sanacija objekta izvršena.