Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Rekreacijsko sportski centar Jarun

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    20.04.2020.
  • Adresa Aleja Matije Ljubeka 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 137.842,70
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Dom tehnike oštećenja na vanjskim i unutrašnjim zidovima. Na objektu Dom sportaša oštećenje na unutrašnjim zidovima te oštećenja na hvatištima betonsko-metalnih vanjskih stepenica

Opaska

U pripremi ugovaranje potpune sanacije objekta. Sanaciju objekta Dom tehnike provesti će ustanova Upravljanje sportskim objektima.