Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Rekreacijsko sportski centar Jarun

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    20.04.2020.
  • Adresa Aleja Matije Ljubeka 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 137.842,70
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Dom tehnike oštećenja na vanjskim i unutrašnjim zidovima. Na objektu Dom sportaša oštećenje na unutrašnjim zidovima te oštećenja na hvatištima betonsko-metalnih vanjskih stepenica

Opaska

Građevina je pregledana od strane ovlaštenog inženjera na zahtjev Gradskog ureda za sport i mlade