Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Bazenski kompleks "Utrina"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    29.05.2020.
  • Adresa Kombolova ulica 4a
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2004
  • m2 GBP 33.538,93
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Oštećenje na elektroinstalacijama u agregatskoj stanici.

Opaska

Sanacija objekta izvršena.