Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportski park "Mladost"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    20.04.2020.
  • Adresa Jarunska ulica 1-5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1980
  • m2 GBP 137.842,70
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Oštećenje gipskartonskih ploča na dijelu svlačionica ispod atletske tribine te u dijelu objekta Bojan Stranić. Na objektu Lovro Ratković vidljiva su puknuća na zidovima i pločicama u sanitarnim čvorovima. Na objektu bazena prokišnjavanje krovišta, otpale kamene ploče sa fasade i puknuće dijelova pregradnih zidova.

Opaska

Sanacija objekta izvršena.