Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nogometno igralište "Savica"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.06.2020.
  • Adresa Avenija Marina Držića 102
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 34.782,00
  • Katnost P

Opis štete

Puknuće fasade objekta i zidova unutrašnjosti zgrade

Opaska

U pripremi tehnička dokumentacija za sanaciju.