Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tenis centar "Maksimir"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa V. Ravnice 10
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1990
  • m2 GBP 33.676,03
  • Katnost P+1

Opis štete

Puknuća stakla na dijelu dvorane te je popadala opeka sa dijela vrha zida na dva mjesta

Opaska

Pregledano od strane inženjera ustanove Upravljanje sportskim objektima