Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Hipodrom "Zagreb"

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica Radoslava Cimermana 5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1989
  • m2 GBP 481.802,76
  • Katnost P+1

Opis štete

Puknuće fasade i zidova u unutrašnjosti objekta i unutrašnjosti na štalama "A", "C" i "D"

Opaska

U pripremi natječajna dokumentacija za sanaciju objekta (sanaciju će provest ustanova Upravljanje sportskim objektima).